Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca S TOWER veya bağlı iştiraklerinin kişisel verileri nasıl işlediğini ve kişilerin bu veriler üzerindeki haklarını nasıl kullanabileceklerini açıklayan bir aydınlatma formudur. Aşağıda metinde verilen bilgilere daha yakından bakalım:

  1. Tanımlar: Metin, KVKK’ya özgü terimlerin tanımlarını içerir. Bu terimler arasında “Kişisel Veri,” “Veri İşleyen,” “Veri Kayıt Sistemi,” ve “Veri Sorumlusu” gibi ifadeler bulunur.

  2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları: Metin, kişisel verilerin hangi amaçlarla işlenebileceğini açıklar. Bu amaçlar, yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmelerin kurulması ve ifası, reklam ve pazarlama faaliyetleri, finansman, muhasebe ve hukuk işleri, müşteri memnuniyeti aktiviteleri, anketler ve görüş alışverişi, ürün ve hizmetlerin belirlenmesi ve geliştirilmesi gibi çeşitli alanları kapsar.

  3. Kişisel Verilerin Aktarılması: Metin, toplanan kişisel verilerin hangi amaçlarla ve kimlere aktarılabileceğini açıklar. Bu, şirket içi işbirlikleri, iş ortakları ve kamu kurumları gibi farklı paydaşları içerebilir.

  4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebep: Metin, kişisel verilerin nasıl toplandığını ve hangi hukuki sebeplere dayanarak işlendiğini açıklar. KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine göre işlenen verilerin özel nitelikli veriler dahil olmak üzere nasıl işlenebileceğine dair bilgi sunar.

  5. KVKK 11. Madde Kapsamında Veri Sahibinin Hakları: Metin, kişisel veri sahiplerinin KVKK’nın 11. maddesine dayalı olarak sahip oldukları hakları sıralar. Bu haklar, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, bilgi talep etme, verilerin düzeltilmesini isteme ve daha fazlasını içerir.

  6. Başvuru Usulü: Metin, kişisel veri sahiplerinin haklarını nasıl kullanabileceklerini açıklar. Bu, başvuru süreci ve gerekli bilgilerin ne şekilde sunulması gerektiği hakkında detaylar içerir.

  7. Değişiklikler: Metin, şirketin KVKK ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yöntemlere göre aydınlatma bildirimini değiştirme hakkını saklar.

Bu tür aydınlatma formları, kişisel verilerin işlenmesi konusunda şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmek ve kişilerin verileri üzerindeki kontrolünü güçlendirmek için kullanılır. İlgili kişiler, metinde belirtilen hakları kullanarak kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve korunduğu hakkında bilgi edinebilirler.